Termeni și condiții

TERMENI ŞI CONDIŢII


 

Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.buchiseala.ro implică acceptarea Condiţiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune conditii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a Termenilor si Condiţiilor.

www.buchiseala.ro este administrat deS.C. Web Interactive Design SRL, cu sediul în Bucureşti, inregistrată la Registrul Comertului cu nr J40/5149/2009 CUI RO 25465958

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni şi Condiţii, precum şi orice modificări site-ului www.buchiseala.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni şi Condiţii, puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Obligaţiile dumneavoastră de înregistrare:

Pentru a putea cumpăra de pe www.buchiseala.ro, trebuie să introduceţi datele dumneavoastră pe website-ul nostru.

În utilizarea serviciului, declaraţi ca veţi furniza informatii reale, corecte, actuale şi complete despre dumneavoastră.

În situaţia în care considerăm că această obligaţie a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioada determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Preţ şi modalităţi de plată:

Preţurile cărţilor electronice includ TVA (9%).

Preţul de achiziţie prezentat pe factură va fi acelaşi cu cel prezentat pe site la momentul achiziţiei.

Plata produselor se efectuează prin credit/ debit card la plasarea comenzii online.

Informaţii privitoare la livrare:

Termenul de livrare este instantaneu după confirmarea plăţii online. Acest termen poate fi întârziat din motive independente de voinţa noastră.

Formatul cărţii achiziţionate: ePub (Adobe DRM) este compatibil cu PC/Mac, iPad/iPhone, Android, Nook, Sony, Trekstor şi altele (vezi lista)

Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conţinut al site-ului www.buchiseala.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi si orice alte date, este proprietatea S.C. Web Interactive Design S.R.L. sau a furnizorilor săi şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Folosirea fara acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.buchiseala.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteţi folosi adresa de mail: carteaprinposta@bookiseala ro Pentru folosirea în bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a Termenilor şi Condiţiilor.

Drepturile cumpărătorului:

Orice cumpărător are dreptul să-şi descarce cartea achiziţionată în urma confirmării plăţii online pe orice suport tehnologic, cu condiţia să aibă acelaşi IP.

Cumpărătorul poate returna cartea în termen de 15 zile, în cazul în care nu este mulţumit de produs,

www.buchiseala.ro este administrat de S.C. Web Interactive Design SRL cu sediul in Bucureşti, str. Constantin Sandu Aldea, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr J40/5149/2009 CUI RO 25465958

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni şi Condiţii, precum şi orice modificări site-ului www.buchiseala,ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni şi Condiţii, puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Politica de confidenţialitate

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către urmatorii destinatari: Băncile implicate în plăţile online, Organismele Internaţionale de Carduri şi Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituţiile abilitate.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.677/200, clientii noştri au următoarele drepturi,:

1) Dreptul la informare (art.12)

2) Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3) Dreptul la intervenţie (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă şi în mod gratuit, următoarele:

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;

b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

c) notificarea terţilor cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. a) si b).

4) Dreptul la opozitie (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit şi printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.

5) Dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) - dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de lege şi care au fost încălcate.

6) Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Responsabilităţi privind produsele

S.C. Web Interactive Design SRL. nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziţionate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decît cele menţionate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispoziţiile OG 130/2000, iar pentru mai multe detalii vă rugam sa vizitaţi secţiunea “ Schimb/Returnare produs“

 

Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicaţie la distanţă

Art. 1. - Următoarele tehnici de comunicaţie la distanţă necesită acordul prealabil al consumatorului:
a) sistem automatizat de apel fără intervenţie umană (automat de apel);
b) telecopiator (fax)
c) adresa de poştă electronică (e-mail)

Art. 2. - Utilizarea altor tehnici de comunicaţie individuală la distanţă în afara celor prevăzute la art. 1 nu este permisa dacă există un refuz manifestat de consumator.


Lista cuprinzând tehnicile de comunicaţie la distanţă
a) imprimat neadresat;
b) imprimat adresat;
c) scrisoare tipizată;
d) publicitate tipărită cu bon de comandă;
e) catalog;
f) telefon cu intervenţie umană;
g) telefon fără intervenţie umana (automat de apel, audiotext);
h) radio;
i) videofon (telefon cu imagine);
j) videotext (microordinator, ecran Tv cu tastatură sau ecran tactil);
k) poşta electronică (e-mail);
l) telecopiator (fax);
m) televiziune (teleshopping).

Litigii

Prin folosirea,vizualizarea sau cumpărararea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoştinţă asupra faptului ca legile române vor guverna Termenii şi Condiţiile de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea sa apară între utilizator si S.C. Web Interactive Design SRL In cazul unor eventuale conflicte intre S.C. ……….S.R.L. si clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.

Daca rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţa competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiectiuni Conditiile şi termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceleaşi cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii clientul îşi asumă în totalitate drepturile şi obligaţiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual www.buchiseala.ro.