Politica de confidențialitate

SC Web Interactive Design SRL, administrator al site-ului Buchiseala.ro, este înregistrată în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub numărul  . 
Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele şi prenumele, sexul, data şi locul naşterii, telefon/fax, adresa (domiciliu/reşedinta), e-mail. 
Utilizatorul care îsi creează un cont pe buchiseala.ro va primi newsletter-ul editurii, doar în măsura în care şi-a dat consimţământul, prin selectarea opţiunii respective.
Datele colectate cu privire la newslettere şi alerte sunt confidenţiale. Buchiseala.ro îşi va rezervadreptul de a selecta utilizatorii cărora le va trimite newslettere şi alerte. 

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, precum şi a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Buchiseala.ro are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de utilizatori.

Principalul scop al colectării datelor cu caracter personal este informarea clienţilor privind situaţia contului lor de pe buchiseala.ro, informarea lor privind evoluţia şi starea comenzilor.

Completarea de către utilizator a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiţionată că aceste date să fie incluse în baza de date a Buchiseala.ro şi cu utilizarea şi prelucrarea de către operatorii noştri, afiliaţii şi colaboratori pentru desfăşurarea activităţilor de informare şi procesare date.

Clienţilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienţii au dreptul de a solicita ştergerea totală sau parţială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate şi datate, trimise pe email la contact
Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor.

În cazul în care clientul îşi modifica prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către Buchiseala.ro şi există comenzi în derulare, comenzile îşi păstrează datele de la momentul plasării comenzii, iar livrarea produselor se va face luându-se în calcul datele nou modificate.

Buchiseala.ro nu solicită utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informaţii confidentiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care utilizatorul le divulgă unor terţi, cei din urmă poartă întreaga responsabilitate pentru acţiunile sale. Buchiseala.ro nu poate fi răspunzătoare pentru astfel de acţiuni contrare politicii firmei.